Show menuClose menu

Oulun seudun matkailun kehittämistä jatketaan laajassa yhteistyössä

Oulun seudun matkailun kehittämistä jatketaan lähivuosina yhteistyössä Rokua Geopark -alueen, Syötteen, Kalajoen, Oulun ja nyt myös Limingan kanssa. Alueesta pyritään luomaan Suomen johtava koulutus- ja asiantuntijavierailukohde Aasian markkinoilla. Tavoitteena myös on, että Oulun seutu mielletään jatkossa helposti saavutettavana ja arktisia elämyksiä tarjoavana monipuolisena matkailualueena. Lähimarkkinoilta eli etenkin Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä pyritään houkuttelemaan alueelle yhä enemmän yksittäisiä matkailijoita.

Alueen hyvin alkanutta yhteistyötä tehdään monella tavalla. Yhteisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi yhteismarkkinointi kohdealueille yhdessä matkanjärjestäjien kanssa ja matkanjärjestäjävierailut Oulun seudun kohteisiin. Lisäksi Oulun seudun matkailutoimijat osallistuvat kohdealueiden messuille sekä tuottavat leirikoulupaketteja, koko alueen kattavia kiertomatkatuotteita ja markkinointiaineistoja. Rokua Geopark -alueella, Syötteellä, Kalajoella, Oululla ja Limingalla on myös omia vahvuuksiaan ja matkailun kehittämistoimenpiteitä, joilla tuetaan yhteisiä tavoitteita.

Toimenpiteet tehdään Attractive Oulu Region 2020- eli Matkailuviennin kasvuhankkeessa, joka jatkaa juuri päättyneen Attractive Oulu Region- eli Matkailullisesti monipuolinen –kansainvälistyvä Oulun alue -hankkeen ansiokasta työtä. Uuden hankkeen tarkoituksena on varmistaa, että yhteistyö Oulun seudun matkailun kehittämiseksi jatkuu. Hanketta toteutetaan vuoden 2020 loppuun saakka. Sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta Euroopan aluekehitysrahasto ja valtio, Humanpolis Oy, Rokua UNESCO Global Geopark, Oulun kaupunki ja Business Oulu, Limingan kunta, Oulun Matkailu Oy, Kalajoen matkailuyhdistys sekä Syötteen matkailuyhdistys. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 2,7 miljoonaa euroa.

Lisätietoa: