Show menuClose menu

Oppilaitoksille

Rokua Geopark tarjoaa opetukselle luonnon laboratorion! Luonnon ilmiöihin tutustuminen vie oppijat todelliselle löytöretkelle pohjolan luontoon.

SUOMI | ENGLISH | DEUTSCH | cn中文

Oppilaitoksille

Rokua Geoparkissa arvostetaan ja edistetään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä toimintatapoja, jotka takaavat oppilaitoksille turvallisen ja terveen oppimis- ja kasvatusympäristön. Rokua Geoparkin teema on jääkausi ja sen jättämä ainutlaatuinen geologinen perintö. Nämä yhdistyvät alueen erityislaatuiseen kallioperän kehityshistoriaan ja jääkautta seuranneeseen elollisen luonnon ja ihmisasutuksen leviämiseen alueelle.

Rokua Geopark tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia opetukseen ja varhaiskasvatukseen. Rokua Geopark -alueesta on laadittu valmiita opetusaineistoja niin luokkahuoneessa kuin maastossakin tapahtuvaa luonto-opetusta ja ympäristökasvatusta varten. Lisäksi näiden sivujen linkeistä saa runsaasti lisää aineistoa opetuksen suunnittelun tueksi.

Rokua Geopark on myös luonut ohjeet ja kriteeristön, joita noudattamalla ja jotka täyttämällä oppilaitos voi hakea Rokua Geopark -oppilatokseksi ja saada oikeuden käyttää Rokua Geoparkin logoa toiminnassaan. Nimen ja logon käyttäminen ilmentää oppilaitoksen arvomaailmaa ja kuvastaa pyrkimyksiä, joihin oppilaitoksessa annettavalla opetuksella tähdätään.

Ohjeistus: Ohje oppilaitoksille Geopark-logon ja Geopark-statuksen käyttämisestä

Antoisia löytöretkiä pohjolan luontoon!

Ota yhtettä:

Mikko Kiuttu
Rokua Geopark, projektipäällikkö
e-mail: mikko.kiuttu(at)humanpolis.fi

Riitta Nykänen
Metsähallitus, erikoissuunnittelija
e-mail: riitta.nykanen(at)metsa.fi