Show menuClose menu

Yrityskehitys

Elinvoimaa ja laadukasta yritystoimintaa Rokua Geoparkin alueelle.

SUOMI | ENGLISH | DEUTSCH | cn中文

Yrittäjäksi Rokua Geoparkiin?

Haluaisitko työskennellä ainutlaatuisessa Rokua Geoparkissa? Rokua Geopark on poikkeuksellisen hieno paikka yrittää! Rokua Geopark -alue on tunnettu erityisesti matkailualan palveluista. Alueella on mahdollisuuksia myös monien muiden alojen yrittäjille.

 

Rokua Geopark -alueella on tarvetta etenkin uusille yrityksille, jotka tarjoavat: 

 • Kuljetuspalveluja matkailijoille, alueelle ja alueen sisällä
 • Uusia kulttuuritapahtumia ja elämyspalveluja
 • Ympärivuotisesti toimivia ohjelmapalveluja mm. Oulujoelle ja Oulujärvelle
 • Yrittäjien yhdessä tarjoamia elämyspaketteja
 • Kahviloita ja ruokapalveluja Tervan Tien varteen
 • Lähiruokatuotantoa ja elintarvikejalostusta
 • Tanssilavatoimintaa
 • Lomakylätoimintaa
 • Korkeatasoisia majoituspalveluja
 • Investoreita rakentamaan jotain uutta

Mitä Rokua Geopark -yrittäjyys tarkoittaa?

Rokua Geopark -yritykset ovat oikeutettuja käyttämään Rokua Geopark -logoa markkinoinnissaan. Logo on tae siitä, että yritys toimii Rokua Geoparkin arvojen ja laatukriteerien mukaisesti. Näitä ovat esimerkiksi palveluiden aitous ja puhtaus, paikallisen osaamisen ja yrittäjyyden edistäminen sekä luonnon ja kulttuurin monimuotoisuuden huomioiminen kaikessa toiminnassa.

Rokua Geopark -yritykset pääsevät mukaan Rokua Geoparkin yhteismarkkinointiin. Yritykset saavat näkyvyyden Rokua Geoparkin kotisivuilla ja mobiilisovelluksessa ja voivat osallistua edullisesti yhteisiin kampanjoihin kuten Oulun City -oppaaseen, Rokua Geoparkin messuosastoille ja lehtimainoksiin. Lisäksi yrityksillä on mahdollisuus päästä alennettuun hintaan Oulun Matkailun kärkiyritykseksi, joka tuo laajaa näkyvyyttä VisitOulun markkinointikanavissa.

Logon käyttöoikeuden kriteereihin voi tutustua tarkemmin logonkäyttöohjeesta.

Mitä on Geofood-yrittäjyys?

Geopark-alueella toimii Geofood-tuotteita valmistavia yrityksiä. Geofood-ruoka on valmistettu tarkkojen kriteerien mukaisesti. Geopark-yritys voi hakeutua Geofood-yritykseksi Rokua Geoparkin kautta. Jos kiinnostuit Geofood-yrittäjyydestä, ole yhteydessä Humanpoliksen henkilökuntaan.

Geofood-kriteerit ovat tiivistetysti:

Geofood-tuotteissa, Geofood-ruokaa tarjoavissa geomenuissa ja geomenuja tarjoavissa ravintoloissa täytyy olla Geofood-logot näkyvällä paikalla. Geofood-tuotteisiin ja geomenuihin on kirjattava myös Geopark-alueen geologinen tarina eli Geofood-tuotteiden yhteys Geopark-alueeseen, sen maaperään ja paikalliseen kulttuuriin sekä etenkin alueen geologiseen perintöön.

Geofood -raaka-aineet on tuotettava UNESCOn Geopark-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Vastaavasti Geofood-tuotteita valmistavien yritysten täytyy sijaita Geopark-alueella tai sen vaikutuspiirissä. Geomenujen tulee koostua vähintään puoleksi Geofood -raaka-aineista. Geofood-tuotteiden valmistusprosessi voi kuitenkin tapahtua Geopark-alueen ulkopuolellakin.

Yrityksen perustaminen

Aloittavana yrittäjänä saatat tarvia apua mm. seuraavissa asioissa:

 • Liikeidean ja riskin arviointi
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • Tarvittavien taloudellisten laskelmien laadinta
 • Rahoituksen ja tukien hakeminen, mm. starttiraha
 • Lupa-asiat
 • Toimitilojen etsiminen
 • Yrityksen perustamisasiakirjojen laadinta ja yrityksen rekisteröinti
 • Taloushallinnon järjestäminen
 • Vakuutusten hankkiminen

Yrityskummitoiminta

Rokua Geoparkin alueella toimii useita yrityskummeja. Yrityskummit ovat kokeneita yrittäjiä tai pitkään elinkeinoelämässä olleita asiantuntijoita, jotka ovat sitoutuneet  toimimaan liiketoiminnan onnistumisen tukena. Yrityskummit ovat yrittäjien keskustelukumppaneita, neuvonantajia ja kannustajia.

Yrityskummitoiminta on tarkoitettu pääasiassa jo toimiville yrityksille, mutta myös aloittavat yrittäjät ja yritystoimintaa harkitsevat voivat testauttaa yrityskummilla ajatuksiaan ja liikeideoitaan.

Yrityskummipalvelu on maksutonta

Yrityskummien palvelu on maksutonta, ja se on aina kahdenkeskistä ja luottamuksellista. Yhteistyöstä tehdään asiakkaan ja yrityskummin välillä sopimus. Voit hakea yrityskummia itsellesi Suomen Yrityskummit ry:n sivuilta. 

Tukea yrittäjyyteen

Rahoitus

Aloittavana yrittäjänä tai yritystoimintaa laajentavana saatat tarvia ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi toiminnan käynnistämiseen, investoihteihin, tuotekehitykseen, tilojen rakentamiseen, remontointiin tai markkinointiin. Kun rahoitusasiat ovat kunnossa, voit keskittyä tehokkaammin yritystoimintasi käynnistämiseen ja kehittämiseen.

ELY-keskusten starttiraha ja muu rahoitus

Rokua Geopark –alueen yrittäjät voivat hakea starttirahaa ELY-keskuksesta. Starttiraha turvaa yrittäjien toimeentulon yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen aikana. Starttirahaa voidaan myöntää enintään 18 kuukauden ajaksi työttömille työnhakijoille tai niille, jotka siirtyvät kokoaikaisiksi yrittäjiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä.

ELY-keskukset osallistuvat harkinnanvaraisesti myös yritysten kehittämishankkeiden rahoitukseen.

Katso lisää:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kainuun ELY-keskus

Finnveran lainat ja takaukset

Finnvera tarjoaa lainarahoitusta yritysten perustamiseen, investointeihin, kasvuun ja kehittämiseen. Yritystoiminnan käynnistysvaiheessa suosittuja rahoitusmuotoja ovat Pienlaina ja Naisyrittäjälaina.

Katso lisää:
Finnvera

Pankkilaina omasta pankista

Pankit rahoittavat yritystoimintaa joko yksin tai yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Jos suunnittelet yritystoimintaa, Sinun on hyvä keskustella asiasta ensin oman pankkisi asiantuntijoiden kanssa!

Alueen yrittäjäyhdistykset

Valtakunnallinen yrittäjäjärjestö Suomen Yrittäjät ry ja sen aluejärjestöt sekä paikallisyhdistykset tukevat yrittäjäjäseniään ja toimivat yrittäjien verkostoitumiskanavana. Aluejärjestöjen ja paikallisyhdistysten www-sivuilla on paljon tietoa yrittäjyydestä ja uutisia yritysmaailmasta.

Rokua Geoparkin alueella toimivat seuraavat Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestöt ja paikalliset yrittäjäyhdistykset:

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Kainuun Yrittäjät
Muhoksen Yrittäjät
Utajärven Yrittäjät
Vaalan Yrittäjät

Humanpolis Oy Elinvoimakoordinaattori

Humanpoliksessa on aloittanut elokuun 2020 alussa työnsä Muhoksen ja Vaalan kuntien yhteinen elinvoimakoordinaattori Pasi Lämsä. Pasi auttaa Muhoksen ja Vaalan kuntien alueella sijaitsevia yrityksiä niiden kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä, erityisesti koronapandemiasta aiheutuviin muutoksiin vastaamisessa.

Työ toteutetaan osana EAKR-rahotteista Koronakriisiin vastaaminen Oulujokilaaksossa -hanketta

Pasi Lämsä

Elinvoimakoordinaattori
+358 400 149 760
pasi.lamsa(at)humanpolis.fi 

Kuntien yritysneuvojat

Jokaisella Rokua Geopark-alueen kunnalla on oma yritysneuvoja tai yritysasiamies. He vastaavat yrittäjyyttä koskeviin kysymyksiin ja kertovat yrittäjyysmahdollisuuksista kunnissa. Lisäksi he auttavat markkinoiden selvittämisessä, liikeidean kehittämisessä, kannattavuuden laskennassa, yrityksen perustamisessa, rahoituksen hakemisessa sekä sopivien toimipaikkojen ja toimitilojen löytämisessä. Yritysneuvojien ja yritysasiamiesten lisäksi myös kunnanjohtajat ja elinkeinojohtajat kertovat mielellään kuntansa tarjoamista mahdollisuuksista. Ota rohkeasti yhteyttä!

VAALA

Miira Raiskila
kunnanjohtaja
+358 400 855 920
miira.raiskila(at)vaala.fi

Lisätietoja:
Vaalan kunnan elinkeinopalvelut

UTAJÄRVI

Vuokko Paso
Yrityspuisto Oy:n toimitusjohtaja
+358 406 328 805
vuokko.paso(at)utajarvi.fi

Lisätietoja:

Utajärven kunnan elinkeinopalvelut (Utajärven Yrityspuisto Oy)

MUHOS

Jukka Syvävirta
kunnanjohtaja, yritysasiamies
+358 44 4970 001
jukka.syvavirta(at)muhos.fi

Asko Lampinen
elinvoimakoordinaattori
+358 44 4970 006
asko.lampinen(at)muhos.fi

Lisätietoja:
Muhoksen kunnan elinkeinopalvelut