Show menuClose menu

Työpaja – Vaalan matkailun kehittäminen

Aika: tiistai 14.6.2022 klo 9-12
Paikka: Manamansalon Portti, Manamansalontie 3187, 88340 Manamasalo

 

Miten Vaalan matkailukäyttöön soveltuvia alueita tulisi kehittää, jotta mahdollistamme paremmin yritystoimintaa:

Tutustutaan nykytilanteeseen ja ideoidaan ja tarkastellaan maankäyttöä, kaavoitusta, reitistöjen ja infran kehittämistä, tilojen käyttöä, majoitus- ja ohjelmapalvelujen tarjontaa sekä niiden tuomia kehittämistarpeita. Matkailupalvelujen kehittyminen tukee myös alueiden asukkaiden virkistysmahdollisuuksia.

Pohjalla vuonna 2019 laadittu Oulujokilaakson matkailun kehittämissuunnitelma, joka määrittelee tavoitteita ja toimenpiteitä matkailun edistämiseksi

Ohjelmasisältöön palataan lähemmin tilaisuudessa. Varataan aikaa kalentereihin, katsotaan eteenpäin ja verkotutaan yhdessä tavaten.

 

Ilmoittautumiset sähköpostilla: Vaalan elinkeinopäällikkö Jussi Tuovinen, jussi.tuovinen@humanpolis.fi

Tervetuloa!

 

Terveisin

Humanpoliksen tiimi