Show menuClose menu

Haemme Humanpolis Oy:lle määräaikaista projektipäällikköä Oulujokilaakson uudistuvat retkeilyreitistöt -hankkeeseen syyskaudelle 2022. Hankkeessa kunnostetaan retkeilyreittejä ja retkeilyn taukopaikkoja Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien alueella. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu kunnostusten rakennusurakoiden suunnittelua ja valmistelua, urakoitsijoiden kilpailuttamisia sekä projektin talouden hallintaa ja raportointia.

Humanpolis Oy on Muhoksen, Vaalan ja Utajärven kuntien aluekehitysyhtiö. Humanpolis koordinoi ja kehittää Rokua UNESCO Global Geopark alueen matkailua, markkinointia ja elinvoimaa. Kehitämme vetovoimaista toimintaympäristöä niin yrityksille, asukkaille kuin vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoillekin. Olemme tiiviisti mukana esimerkiksi alueen matkailuinfrastruktuurin kehittämisessä ja ylläpidossa.

Tarjoamme

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haasteellisen tehtäväkokonaisuuden pienessä ja tiiviissä työyhteisössämme, jossa vallitsee myönteinen ja arvostava ilmapiiri. Toimintamme perustuu kansainväliseen, kansalliseen ja paikalliseen yhteistyöhön, jota rakennamme avoimuutta, luotettavuutta ja vastuullisuutta kunnioittaen.

Tehtävät

Projektipäällikkönä suunnittelet retkeilyreitistöjen ja niiden varrella sijaitsevien taukopaikkojen kunnostusten urakkakokonaisuuksia, vastaat kunnostusurakoiden kilpailuttamisista ja urakkasopimusten laadinnasta, valmistelet kunnostusurakoita maastokohteissa, koordinoit yhteistyötä urakoitsijoiden, maanomistajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien välillä, pidät yllä projektin taloudenseurantaa sekä raportoit tehdyistä toimenpiteistä. Projektipäällikkönä osallistut myös Humanpoliksen asiantuntijatiimin toimintaan, ja pääset yhdessä kehittämään elinvoimaisempaa Oulujokilaaksoa.

Tärkeimpänä toimenpidekokonaisuutena, josta projektipäällikkönä vastaat, on Oulujokilaakson Tervareitistön kunnostaminen väleillä Kallioselkä-Korkalanvaara ja Pälli-Sotkajärvi. Näillä reittiosuuksilla kestävöidään polkupohjia sorastamalla ja uusimalla pitkospuita. Kestävöintitarpeet on kartoitettu kesällä 2020, mutta yleisen kustannusten nousun ja tarkentuneen hankerahoituksen myötä kestävöintisuunnitelmaa on tarkennettava maastokartoituksilla. Tervareitistön opasteita on myös tarpeen uusia. Opasteiden kunnostussuunnitelma vaatii vielä lisäkartoitusta reitin varrella. Lisäksi hankkeella kunnostetaan mainittujen reittiosuuksien varrella sekä muutamissa yksittäiskohteissa sijaitsevia taukopaikkoja, ja täydennetään niiden palveluvarustusta uusilla huoltorakennuksilla. Toimenpiteiden aikataulutuksessa on huomioitava eri työvaiheiden vaatimat maasto-olosuhteet.

Edellytämme ja arvostamme

Edellytämme hakijalta soveltuvaa korkeakoulu- tai ammatillista tutkintoa. Tehtävien menestyksekäs hoitaminen vaatii projektihallinnon työkokemusta sekä rakennusalan urakkakäytänteiden ja julkisten kilpailutusten tuntemista. Lisäksi eduksi katsotaan julkisen rahoituksen käyttöperiaatteiden tunteminen.

Odotamme projektipäälliköltä omatoimisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti. Työssä auttavat ulospäinsuuntautuva asenne, tottuminen maastossa liikkumiseen sekä innostus tehdä kanssamme Rokua Geoparkista entistäkin vetovoimaisempi ja tunnetumpi matkailualue. Toivomme sinulla olevan B-luokan ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Aikataulu ja lisätiedot

Työ alkaa 1.8. tai sopimuksen mukaan. Määräaikaisuuden kesto on kolme kuukautta kokoaikaisella työsuhteella. Määräaikaisuuden perusteena on työtehtävien laajuus ja niiden projektiluonne. Työ on mahdollista järjestellä myös osa-aikaisella työsuhteella, jolloin työsuhteen kesto on vastaavasti pidempi. Mainitse toive työsuhteen laadusta hakemuksessasi.

Työssä noudatetaan kuukausittaista yleistyöaikaa, keskimääräinen työpäivän pituus kokoaikaisessa työsuhteessa on 7,5 tuntia. Epätavalliset työajat ja ylitunnit korvataan työaikahyvityksillä. Työsuhteen aikana kertyneet tasoittelutunnit ja lomapäivät pidetään määräaikaisuuden aikana. Tehtävässä on kiinteä kuukausipalkka, joka kokoaikaisessa työsuhteessa on 3500 €/kk.

Projektipäällikön pääasiallinen työntekopaikka on Humanpolis Oy:n toimisto Muhoksella osoitteessa Valtatie 17. Työskentelemme myös vaihtelevia määriä etänä, etätyöpäivistä sovitaan työsuhteen aikana erikseen.

Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo toimitetaan osoitteeseen: mikko.kiuttu@humanpolis.fi viimeistään sunnuntaina 26.6.2022. Haastattelut ja valinta pyritään ajoittamaan kesä-heinäkuun vaihteeseen.
 
Tiedustelut puhelimella arkisin klo 8 - 16 välillä, muina aikoina yhteydenotot sähköpostitse tai tekstiviestillä.
 
Yhteystiedot:
Mikko Kiuttu
va. toimitusjohtaja
Humanpolis Oy
puh. 040 172 7513
mikko.kiuttu@humanpolis.fi
www.rokuageopark.fi