Show menuClose menu

Ajankohtaista

SUOMI | ENGLISH | DEUTSCH | cn中文

06.02.2018

Rokua Geopark -alueella vilkas matkailusesonki

Rokualla on kuluvalla viikolla vilkasta, sillä alueelle saapuu useita kiinalaisia lapsiryhmiä. Yhteensä Rokualle tulee noin sata lasta ohjaajineen. Lauantaina paikalla on jopa 70 kiinalaista. Ryhmät majoittuvat Rokua Health & Spa hotellissa. He osallistuvat talvisiin aktiviteetteihin Rokua Geopark -alueella ja tutustuvat Suomen luontoon. Lapset ovat 7 - 14 -vuotiaita leirikoululaisia, joiden vanhemmat haluavat tarjota heille oppia Euroopasta ja antaa sitä kautta hyviä eväitä elämää varten.

Leirikoulumatkailu on Kiinassa kasvava trendi. Suomella puolestaan on Kiinassa hyvä maine turvallisena ja tasokkaan opetuksen maana. Rokua Geoparkin toiminnanjohtaja Vesa Krökin mukaan Rokua Geoparkin alue on päässyt jopa poikkeuksellisen nopeasti mukaan tähän kansainvälisen matkailun buumiin. Kansainvälisen leirikoulutoiminnan kehittäminen aloitettiin Rokua Geopark -alueella reilut kaksi vuotta sitten ja jo nyt alueelle on saatu isoja leirikouluryhmiä!

Ympäristökasvatus on ollut alusta saakka tärkeä osa Rokua Geoparkin toimintaa. Alueella onkin tehty pitkäjännitteistä työtä opetuksen kentässä: Rokua Geoparkista on tuotettu monenlaista opetusmateriaalia ja mm. Opastuskeskus Supan näyttely. Näitä kaikkia voidaan nyt hyödyntää myös leirikouluissa. Lisäksi alueella on kuusi Geopark-oppilaitosta, joihin leirikoululaiset pääsevät halutessaan tutustumaan. Rokua Geoparkissa on myös oma ympäristökasvattaja, jota ilman leirikoulumatkailun kehittäminen ei olisi ollut mahdollista.

Varsinainen leirikoulumatkailun käynnistyminen on tulos 1.9.2015 alkaneen Attractive Oulu Region 2018 -hankkeen puitteissa tehdystä työstä sekä yritysten omasta myyntityöstä. Hankkeen yhtenä tavoitteena on vahvistaa alueen kansainvälistä matkailutarjontaa ja edelleen sen elinvoimaisuutta. Nyt Rokua Geoparkista on löydetty uudenlaisia sekä kiinalaisille että alueelle sopivia leirikoulutuotteita. Vastaavasti Kiinasta on löydetty sellaisia matkanjärjestäjiä, jotka ovat kiinnostuneita leirikoulumatkailusta. Työtä on tehty yhdessä Humanpolis Oy:n ja alueen Geopark-yritysten kesken.

Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä Oulun seudun sekä Pohjois-Pohjanmaan tunnettavuutta kansainvälisenä matkailukohteena. Rokua Geopark vastaa hankkeessa Kiina-yhteistyön avaamisesta ja edistämisestä sekä vahvistaa Rokua Geopark -alueen toimijoiden yhteistyötä, edistää matkailun kansainvälistymistä ja sitä kautta alueen matkailutuloa. Hankkeessa ovat mukana Rokua Geopark -alueen lisäksi Syötteen, Kalajoen ja Oulun matkailualueet. Hanke rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston, Pohjois-Pohjanmaan liiton, Metsähallituksen ja hankkeessa mukana olevien muiden toimijoiden kautta.

Lisätietoa tarvittaessa:

-Heli Kaikkonen, toimitusjohtaja, Rokua-konserni, p. 040 558 9571,
heli.kaikkonen(at)rokua.com

-Vesa Krökki, toiminnanjohtaja, Rokua Geopark, p. 050 550 8513,
vesa.krokki(at)humanpolis.fi

-Mikko Kiuttu, projektipäällikkö, ympäristökasvattaja, Humanpolis Oy,
p. 040 172 7513 mikko.kiuttu(at)humanpolis.fi

10.01.2018

Rokuanvaara pääsi vuoden retkikohde 2018 -finaaliin

Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien alueella sijaitseva Rokuanvaara on päässyt vuoden retkikohde 2018 -kilpailun finaaliin. Kilpailun teemana on tänä vuonna geologiset kohteet. Rokuanvaara on geologialtaan sekä Suomen että maailman mittakaavassa ainutlaatuinen. Se on kuin jääkauden oppikirja eli yhdistelmä erilaisia geologisia prosesseja ja niiden muokkaamia pinnanmuotoja. Rokua on osa Rokua Geoparkia, joka on Suomen ainoa kohde UNESCOn geologisesti ainutlaatuisten kohteiden Geopark –ohjelmassa. Lisäksi Rokuan kansallispuisto suojelee alueen ainutlaatuista kasvillisuutta ja maastonmuotoja. Alueella on myös loistavat retkeilyreitit ja -palvelut. 

Oululainen Maarit Kivioja kertoo käyneensä Rokualla viime keväänä lumikenkäilemässä yhdessä Münchenissä asuvan lapsuudenystävänsä Anna-Kaisa Melamiehen kanssa. ”Olin mykistynyt, kun oli niin upeaa”, Maarit kuvailee. Oppaana retkellä oli ollut Jorma Kuronen. Maarit kehuu: ”Jorma tuntee paikat ja osaa kertoa alueesta ja sen taustoista – hän on huippu tyyppi!” 

Kaisa Karhu Rokuan lomahuviloilta puolestaan toteaa, että etenkin ulkomaalaiset matkailijat antavat positiivista palautetta Rokuan hiljaisuudesta ja puhtaudesta sekä autottomuudesta.  ”Rokuan kirkkaat suppajärvet ihastuttavat – niiden jään alla voi jopa sukeltaa”, Kaisa kiteyttää.

Rokuan erikoislaatuisesta maisemasta voi nauttia ympäri vuoden. Kullekin liikuntamuodolle on tarjolla omat merkityt reittinsä. Lumikenkäilyn lisäksi alueella voi hiihtää, moottorikelkkailla, retkeillä, patikoida ja maastopyöräillä. Rokuan maastopyöräreitti on avattu viime vuonna. Kaikkiaan reitistö kattaa alueen erittäin hyvin. Rokuaan voi tutustua myös pyörätuolista käsin, sillä osa reiteistä on esteettömiä. 

Reittien varrella on alueen geologiasta ja luontokohteista kertovia opastauluja sekä taukopaikkoja, kotia, laavuja ja telttailupaikkoja. Rokua Geoparkin korkeimmalta kohdalta, Rokuan kansallispuiston sydämessä sijaitsevasta Pookivaaran tornista voi nähdä jopa Kainuun merelle eli Oulujärvelle saakka. Retkille on helppo lähteä opastuskeskus Supasta, jossa on Rokuan luonnon- ja ihmistoiminnan historiaa kuvaava näyttely. Lisäksi elämyskartta ja mobiilisovellus kertovat alueen merkittävimmistä käyntikohteista, palveluista ja niille ohjaavista reiteistä. Mobiilisovellus näyttää myös maaston korkeuserot sekä oman sijainnin kartalla. 

Kesän helteillä Rokualla voi pulahtaa kirkasvetisiin suppalampiin uimaan. Suppalammille järjestetään kalastusretkiä: niillä voi kalastaa vuodenajasta riippuen joko onkien, uistellen tai pilkkien. Suppalampien vesi on suureksi osaksi pohjavettä ja sen vuoksi erittäin puhdasta. Rokualla käydään myös paljon marjastamassa ja sienestämässä, sillä kasvuolosuhteet ovat hyvät ja maasto helppokulkuista. Alue on jopa suosittu opetuskohde monimuotoisen ja selväpiirteisen geologiansa vuoksi. Rokualla viihtyy helposti pidemmänkin aikaa, sillä alueella on paljon erilaisia majoitusvaihtoehtoja ja oma kylpylä, josta saa monenlaisia hyvinvointi- ja hemmottelupalveluja. 

Rokuanvaara on Rokua Geoparkin suurin harjumuodostelma: se on noin 20 kilometriä pitkä, viisi kilometriä leveä ja jopa 100 metriä paksu. Alueella on myös Suomen korkein dyyni, Suomen laajin ja arvokkain tuuli- ja rantakerrostuma-alue sekä harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja. Lisäksi Suomen syvin suppakuoppa, Syvyydenkaivo sijaitsee Rokualla. Alueella on myös toinen Rokua Geoparkin suurimmista siirtolohkareista, Rokuan Isokivi.

Vuoden retkikohdekilpailussa haetaan luontoretkeilykohdetta, jossa voi tutustua merkityltä reitiltä käsin alueella sijaitsevaan ainutlaatuiseen ja merkittävään luonnonmuodostelmaan, kuten harjuun, kanjoniin, putoukseen tai hiidenkirnuun. Lisäksi alueella tulee olla ympärivuotisia retkeilypalveluita. Rokuanvaaran lisäksi vuoden retkikohde -finaalissa ovat Hepoköngas, Isokuru Pyhä-Luoston kansallispuistosta, Julma-Ölkky Hossan kansallispuistosta, Jurmo, Kevon kanjoni Kevon luonnonpuistosta, Kolin vaarat Kolin kansallispuistosta, Korouoman rotkolaakso, Degeer-moreenit Merenkurkusta sekä Yyteri. Kilpailun voittaja ratkeaa yleisöäänestyksellä. 

Äänestämään pääsee tästä!

09.11.2017

Oulujokilaakson viestinnän kehittäminen etenee

Utajärvellä järjestettiin 8.11. ensimmäinen Utajärven, Muhoksen, Vaalan ja Humanpolis Oy:n yhteinen viestinnän kehittämistilaisuus. Humanpoliksen viestinnän asiantuntija Riikka Vitikka kävi läpi mm. alueen vahvuuksia ja heikkouksia, viestinnän haasteita ja tarpeita, viestinnän tarkoitusta ja tavoitteita sekä niitä asioita, joihin hyvällä ja onnistuneella viestinnällä voidaan vaikuttaa. Lisäksi Kuntaliiton viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä kertoi nykyaikaisesta kuntaviestinnästä yleisellä tasolla. Tilaisuudessa oli mukana laajasti viestinnän kehittämiseen jatkossa osallistuvia henkilöitä koko Oulujokilaakson alueelta.

Analyysi perustui mm. kesällä ja syksyllä toteutettuihin seitsemään kyselyyn ja 26:en haastatteluun. Selvityksen mukaan Oulujokilaakson alueen ehdoton vahvuus on sen ainutlaatuinen luonto, Rokua Geopark sekä Geoparkin kolme maisema-aluetta: Oulujoki ympäristöineen, Rokua ja Oulujärvi. Alueen positiivisimpina puolina mainittiin myös sen tarjoamat erilaiset mahdollisuudet liikkua luonnossa ja hyödyntää luonnonvaroja sekä kunta- ja matkailupalvelut. Moni ihasteli lisäksi alueen rikasta luonnon- ja kulttuurihistoriaa.

Useat totesivat, että viestintä on alueella vielä liian vaatimatonta. Viestintään toivottiinkin lisää aktiivisuutta ja monipuolisuutta. Lisäksi moni halusi, että viestintä keskittyisi enemmän alueen vahvuuksiin ja positiivisiin asioihin. Viestinnän kehittämisen tavoitteiksi ajateltiin etenkin kuntien ja Rokua Geoparkin tunnettuuden lisääminen ja maineen parantaminen sekä tätä kautta alueen elinvoiman ja vetovoiman kasvattaminen. Samalla muistutettiin, että viestintä on yhteinen asia: jokainen viestii omalta osaltaan ja vaikuttaa sen kautta oman kuntansa ja alueen maineeseen. Tärkeimmiksi ja parhaiksi keinoiksi tavoitteiden saavuttamisessa nähtiinkin yhteistyö ja vuorovaikutus, joita toivottiin lisää niin kuntien sisälle kuin kuntien välillekin.

Jatkossa Oulujokilaakson alueella tehdään viestinnän kehittämissuunnitelma, jossa on alueen yhteinen osio sekä jokaisen kolmen kunnan ja Rokua Geoparkin omat suunnitelmat. Viestinnän kehittäminen ei jää kuitenkaan pelkäksi suunnitelma-asiakirjaksi, vaan kehittäminen tulee olemaan jatkuvaa. Viestintää pyritään tekemään entistä suunnitelmallisemmin, asiakaslähtöisemmin ja vuorovaikutteisemmin. Tietyt viestinnän ja markkinoinnin osa-alueet on tarkoitus tehdä kuntien ja Rokua Geoparkin yhteistyönä. Näin voidaan hyödyntää paremmin rajalliset resurssit ja tehostaa samalla viestinnän ja markkinoinnin tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

24.10.2017

Juhlavuoden näyttelyn avajaiset ja Oulujoki-ilta Muhoksella

Koivu ja tähti -kulttuurikeskuksessa Muhoksella juhlitaan keskiviikkona 1.11. klo 17.30 alkaen Oulujoki-teemaisesti. Tilaisuudessa avataan juhlavuoden näyttely, jossa paljastetaan Muhoksen kunnan Suomi 100 -taidehankinnat: I. K. Inhan ja Vesa Rannan valokuvateokset. Samalla vietetään jo perinteiseksi muodostunutta Oulujoki-iltaa, jossa mm. esitellään näytteitä Fortum Oyj:n kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta vanhasta valokuva-aineistosta.

Näyttelyn avajaisissa on aluksi Muhokselta lähtöisin olevan Botnia-palkintoehdokkaan, valokuvaaja Rannan puheenvuoro. Pohjoisen Valokuvakeskuksen johtaja Alla Räisänen johdattelee I. K. Inhan valokuvataiteeseen. Pete Cooke esittää tilaisuudessa suomalaisia kansanlauluja uusin kitarasovituksin. Mukana on myös Muhoksen kunnan taidehankinnasta vastaava Muhoksen kunnanjohtaja Jukka Syvävirta.

Oulujoki-illan yksi mielenkiintoisimmista esityksistä koskee Fortum Oyj:n Oulujoki-aineiston inventointia. Humanpolis Oy:n projektisuunnittelija, Sini Kaskela kertoo aineiston sisällöstä ja esittelee muutamia valokuvanäytteitä. Sini Kaskela kertoo:

”Fortum Oyj:n arkistosta on löytynyt arviolta 11 000 – 12 000 valokuvaa, tuhansia dioja ja 167 kpl erilaista audiovisuaalista materiaalia eri muodoissaan. Aineistossa on valokuvia 1930-luvun alusta ja filmejä 1940-luvulta lähtien. Valokuvissa on ikuistettu esimerkiksi Oulujoki ennen ja jälkeen valjastamisen, voimalaitokset ja niiden rakennustyö, Marion-kaivinkone sekä alueen asukkaiden arkea ja juhlaa. Joukossa on myös mm. 27 esittävää elokuvaa, jotka on hyväksytty Valtion Elokuvatarkastamossa.”

Inventointi on osa Vanhan Oulujoki-aineiston luettelointi ja digitointi -hanketta, joka puolestaan on osa Oulujoen moninaiskäyttö -ohjelmaa. Hanketta rahoittavat Fortum Oyj, Muhos, Utajärvi ja Vaala sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Illan aikana mietitään myös Oulujokialueen maailmanperintöarvoja ja Rokua Geoparkin kehittämistä. Arkkitehti Veli-Pekka Huhmo kertoo Oulujoen maailmanperintöarvojen esiselvityksestä, jolla tavoitellaan pääsyä UNESCOn maailmanperintökohteeksi. Rokua Geoparkin toiminnanjohtaja Vesa Krökki kertoo Rokua Geoparkin kuulumiset. Samalla hän esittelee Oulujoen uudet elämyskartat ja Rokua Geopark -mobiilisovelluksen.

Juhlavuoden näyttely on esillä kulttuurikeskuksessa marraskuun, jonka jälkeen osa valokuvateoksista siirtyy kunnan muihin toimipisteisiin.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tilaisuus on kaikille avoin ja ilmainen.

Tervetuloa!

Lisätietoja 30.10.2017 lähtien: tapahtumatuottaja Jenni Kinnunen, Kulttuuripalvelut, Muhoksen kunta, puh. 044 4970 482, jenni.kinnunen@muhos.fi

26.08.2017

Yhdessä-viikonloppua vietetään monipuolisesti eri puolilla Rokua Geopark -aluetta

Suomen satavuotisjuhlavuoden tapahtumakesä päättyy Yhdessä-viikonloppuna 26. – 27. 8., jolloin Rokua Geopark -alueella järjestetään monipuolisesti erilaisia tapahtumia. Sata päivää ennen satavuotiaan Suomen itsenäisyyspäivää, 26.8. juhlitaan yhdessä Suomen luonnon päivää Juhli luontoa -teemalla. Rokuan kansallispuistossa, kuten kaikissa muissakin Suomen kansallispuistoissa, kajahtaa kuorolaulukonsertti. Lisäksi Muhoksen Montassa järjestetään kalojen kiinniottolaitteen vihkiäiset. Muhoksen ja Utajärven rajamailla sijaitsevalle Kivisuolle pääsee puolestaan retkeilemään ohjatusti.

Muita viikonlopun 26.-27.8. tapahtumia Oulujokilaakson alueella ovat mm.

-26.8. Muhoksen taiteiden yö useilla eri tapahtumapaikoilla
-26.8. Utajärvellä Ahmaskosken valot -tapahtuma
- 26. – 27.8. Vaala-päivät: Wanhat Wehkeet -tapahtuma ja pääjuhla

Siirry sivuille »

01.06.2017

Lataa sovellus ja tutustu Rokua Geopark -alueeseen uudella tavalla!

Rokua Geopark -alueeseen on nyt entistäkin helpompi tutustua! Voit ladata puhelimeesi RokuaGeopark3D-mobiilisovelluksen, jossa on kolmiulotteinen kartta Oulujokilaaksosta, Rokuasta ja Oulujärven retkeilyalueesta. Karttaan on merkitty näiden maisema-alueiden merkittävimmät käyntikohteet ja palvelut. Sovellus näyttää kartalla myös oman sijaintisi, mikä helpottaa maastossa liikkumista ja itseäsi kiinnostavien kohteiden löytymistä.

Kartassa on esitetty Rokua Geopark -alueen merkittävimmät luonnon- ja kulttuuriympäristön kohteet sekä matkailupalvelut erilaisilla symboleilla. Kutakin symbolia klikkaamalla avautuu kohteesta otettu valokuva ja seliteteksti. Kartassa näkyvät myös maaston korkeuserot. Sovellus näyttääkin Rokua Geopark -alueen ja sen erityislaatuiset maastonmuodot aivan uudella tavalla: Voit löytää sovelluksella jopa tervahaudan korkeuserojen perusteella!

RokuaGeopark3D-mobiilisovelluksen voi ladata Android–laitteille Google Play –kaupasta ja Applen laitteille AppStoresta. Molemmat versiot ovat ilmaisia! Sovellus toimii myös offlinena eli tarvittaessa kokonaan ilman internet-yhteyttä.

Mobiilisovellus on kehitetty Euroopan Unionin maaseuturahaston, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Rokua Geoparkin rahoittamalla Kyläpaikat kartalle -hankkeella. Sovelluksen on laatinut paltamolainen HS Visual art, joka on tunnettu erityisesti useiden laskettelukeskusten panoraamakartoista.

31.05.2017

Maailmanperintöseminaari 12.6. Oulussa

UNESCOn maailmaperintöluetteloon esitettävien kohteiden kansallista aielistaa päivitetään parhaillaan. Vuoden 2017 alussa käynnistettiin siihen liittyen esiselvitys Oulujokilaakson ja Liminganlahden maailmanperintöarvoista. Esiselvityksen tuloksia esitellään Oulussa 12.6.2017 järjestettävässä Maailmanperintöseminaarissa. Samalla perehdytään Suomen uudistettuun maailmanperintöstrategiaan. Tilaisuuden pääpuhujia ovat Museoviraston erikoisasiantuntija Stefan Wessman sekä Alvar Aalto -säätiön johtaja Tommi Lindh.

Tilaisuus on osa Oulujokilaakson ja Liminganlahden kulttuuri- ja luontoympäristön maailmanperintöarvot -esiselvityshanketta. Hanke on rahoitettu osittain maakunnan kehittämisrahalla Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta. Lisäksi hankkeen rahoitukseen ovat osallistuneet Limingan, Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat.

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua viimeistään 7.6.2017 osoitteeseen ilmoittautumiset@humanpolis.fi

Lisätietoja: veli-pekka.huhmo@humanpolis.fi

Siirry sivuille »

18.05.2017

Rokuan ensimmäisen virallisen maastopyöräreitin avajaiset pidetään lumitilanteesta huolimatta

Rokuan alueen ensimmäisen virallisen maastopyöräreitin avajaisia vietetään 20.5. lauantaina. Reitti kulkee Rokuan harjun päällä ja on kaikkiaan 25 km pitkä. Reitillä voi ajaa joko oma-aloitteisesti tai ohjatusti. Maastossa tulee olla oma maastopyörä mukana. Koska reitti on osittain vielä lumen peitossa, lauantaina selviää, millä reitin osilla avajaisissa ajetaan. Tapahtumaan voi tulla myös vain tutustumaan lajiin ja maastopyöriin.

Avajaiset alkavat klo 12 Rokua Health & Spa -hotellin piha-alueelta, kotarannasta. Sadalle ensimmäiselle kävijälle on tarjolla kahvia, mehua ja pullaa. Klo 10 - 15 on mahdollisuus koeajaa Pyörä Suvalan maastopyöriä - mukana on myös sähköavusteisia malleja. Tapahtuma on osa Suomen luonnon päivien tapahtumia, ja Rokualla otetaankin tyytyväisinä vastaan kaikki, mitä luonto alueelle tarjoaa. Avajaiset pidetään siis lumitilanteesta huolimatta!

14.03.2017

Viestinnän osaaja mukaan alueen elinvoiman kehittämiseen!

Humanpolis Oy / Rokua Geopark sekä alueen kunnat Muhos, Utajärvi ja Vaala etsivät alkuvuodesta viestinnän osaajaa, joka haluttiin mukaan mm. alueen elinvoiman kehittämiseen viestinnällisin keinoin.

Sosiaalisen median välityksellä tavoitetuista hakijoista Humanpolis Oy:n hallituksen kuntajohtajat yhdessä Rokua Geoparkin toimijoiden kanssa valitsivat määräaikaiseen tehtävään FM Riikka Vitikan. Hänen tehtäviinsä kuuluvat Rokua Geoparkin sekä alueen kuntien yleinen sisäinen ja ulkoinen viestintä, tehtävänkuvaus tarkentuu kevään aikana. Riikka aloittaa uudessa tehtävässään 1.4.2017.

Humanpolis kiittää kaikkia hakijoita mielenkiinnosta tehtävää kohtaan ja toivottaa Riikan lämpimästi tervetulleeksi vahvistamaan osaavaa joukkoamme!

01.11.2016

Rokua Geopark mukana Kestävän matkailun vuodessa 2017

Rokua Unesco Global Geopark on Euroopan Geopark-verkoston kautta mukana maailman matkailujärjestö WTO:n (World Tourism Organisation) kestävän matkailun teemavuodessa 2017 (International Year of Sustainable Tourism for Development). Kestävä matkailu paitsi edistää ympäristöä ja kulttuureja kunnioittavaa matkailua, se tarjoaa myös elinkeinon yhä useammalle matkailualan yrittäjälle. Geopark-verkoston tehtävänä on kestävän matkailun edistäminen ja kaikki 120 Unesco Global Geoparkia huolehtivat siitä, että matkailua kehitetään niiden alueella kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tämän vuoksi Geopark-verkosto on luonnollinen kumppani WTO:lle kestävän kehityksen teemavuotena. Lisätietoa WTO:n sivuilta:

Siirry sivuille »