Rokua Geopark Northernmost Geopark of the World

Rokua Geoparkissa tapahtuu

 
           
         

Business Geopark

Rokua Geoparkin Sää


Rokua Geopark Facebookissa


Pohjola Guild

Tervantie

Rokuan keskusvaraamo


Rokua health&spa varauspalvelu

Tulo:
Lähtö:
Huoneita:
Henkilöitä:
Lapsia:
Kampanja:
Varaus- ja peruutusehdot

Web Cam

Rokuan reittikamera

Kuvan päivitysväli klo 7:00-20:00  viisi minuuttia
Copyright © 2011 Rokua health&spa
Katso Rokuan hiihtolatujen ylläpito »

Aluekehittäminen - Humanpolis Oy

Rokua Geoparkia hallinnoi ja sen kehittämisestä vastaa Humanpolis Oy. Humanpolis Oy on Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien omistama alueellinen, voittoa tavoittelematon kehittämisyhtiö. Sen tarkoituksena on toimia Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun elinkeinotoiminnan edistäjänä ja kehittäjänä toimialansa puitteissa sekä edistää toimialansa puitteissa alueen kuntien (Muhos, Utajärvi ja Vaala), muiden julkisyhteisöjen ja elinkeinoelämän keskinäistä yhteistoimintaa.

Humanpolis Oy:n toimialoihin kuuluu mm. alueen matkailun, elinkeinoelämän, kulttuuritoiminnan ja ympäristön kehittämiseen liittyviä tehtäviä, projektikonsultointia ja toimialoihin liittyvää koulutustoimintaa. Suuri osa Humanpolis Oy:n toiminnasta tapahtuu kehittämishankkeiden muodossa; Humanpolis Oy vastaa useiden alueellisten ja maakunnallisten hankkeiden suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta. 

Humanpolis Oy:n kehittämishankkeisiin voit tutustua tarkemmin alla olevista linkeistä. 

Henkilöstö:

Ritva Okkonen
toimitusjohtaja, projektikoordinaattori 
gsm: +358 500 155 622
ritva.okkonen(at)humanpolis.fi
 
Vesa Krökki
Rokua Geopark, toiminnanjohtaja 
gsm: +358 50 550 8513
vesa.krokki(at)humanpolis.fi
 
Mikko Kiuttu
projektipäällikkö Rokua Geopark ympäristökasvatushanke
gsm: +358 401 727 513
mikko.kiuttu(at)humanpolis.fi
 

Osoitetiedot

Käyntiosoite:
Kiviharjunlenkki 4
90220 Oulu, Finland
 
Verkkolaskuosoite:
003723894844
välittäjänä Liaison Technologies Oy ( tunnus 003708599126)
 
Paperilaskut:
Humanpolis Oy
PL 287
90101 Oulu
 

Yhteistyökumppanit:

 
Humanpolis tekee yhteistyötä myös useiden oppilaitosten kanssa. 

Käynnissä olevat kehittämishankkeet:  

Attractive Oulu Region -hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä Oulun seudun sekä Pohjois-Pohjanmaan tunnettavuutta kansainvälisenä matkailukohteena vahvistamalla alueen matkailutarjontaa ja sitä kautta elinvoimaisuutta. Hankkeessa yhdistetään Syötteen ja Kalajoen matkailukeskusten, Rokua Geopark- matkailualueen, näiden alueiden kansallispuistojen ja luontokeskusten sekä Oulun alueen tarjonta ja palvelut yhteiseksi alueelliseksi matkailun paketiksi. Tällä tavoin luodaan yhtenäinen ja vetovoimainen kuva Oulun seudusta monipuolisena ja tasokkaana matkailukohteena!  
 
Lisätietoa hankkeesta löydät täältä

Geofood

Hankkeella tuodaan esille paikallista ruokaa ainutlaatuisena ja alkuperäisenä Geopark-elämyksenä. Hankkeessa laaditaan paikallisia Geomenuja, joita tarjoillaan valituissa paikallisissa ravintoloissa. Ruoka ja matkailu linkitetään yhteen sovittamalla Geomenut osaksi alueen ohjelmapalveluita. Hankkeessa määritellään ja luodaan yhteinen GEOfood-brändi jota markkinoidaan Geopark-verkoston kanavien kautta. Hankkeen kesto on 1.6.2014-31.5.2016.

Lisätietoa hankkeesta.

 

 

GEOclimHOME

"Geodiversity and climate change opening the secrets of home" on Vaalan lukion, Vaalan sivistyspalveluiden, Cobianchin lukion, Verbanian sivistyspalveluiden, Rokua Geoparkin ja Torinon yliopiston yhteinen Erasmus+ rahoitteinen kolmivuotinen projekti, joka käynnistyi syksyllä 2015 ja jatkuu kesään 2018 saakka. Projektin yhteistyökumppaneina toimii laaja joukko eri asiantuntijaorganisaatioita. Koordinoijana toimii Vaalan sivistyspalvelut. Projektissa tutustutaan ilmastonmuutokseen ja ilmastonvaihteluiden vaikutukseen lukio-opiskelijoiden kotiseuduilla. Projektin tutkimuskohteena toimivat Rokua Geopark Suomessa ja Sesia Val Grande Geopark Pohjois-Italiassa, joissa molemmissa luonto- ja kulttuuriympäristöt ovat rakentuneet viimeisen jääkauden muotoilemaan maisemaan. Alueita kuitenkin erottaa varhaisemmat geologiset tapahtumat, joiden seurauksena Rokua Geopark on maisemaltaan hyvin tasaiseksi kulunutta ikiaikaista kallioperäaluetta, kun taas Sesia Val Grande Geoparkia hallitsee nuori alpiininen poimuvuoristo ja yhä aktiiviset laaksojäätiköt. Projektin aikana tehdään kolme vaihtojaksoa molempiin kohteisiin, joiden aikana havainnoidaan alueen syntyhistoriaa ja maisemapiirteitä sekä tarkkaillaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia niin maa- ja kallioperässä, ekosysteemeissä kuin kulttuuriympäristöissäkin. Projektin etenemistä ja tuloksia voi seurata projektin blogisivulla.


Päättyneet kehittämishankkeet (2015):

Rokua Geoparkin ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän käynnistäminen

Hankkeen tavoitteena on tiivistää ympäristökasvatusyhteistyötä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa ja aloittaa yhteistyötahoista muodostetulla verkostolla Rokua Geoparkin ympäristökasvatussuunnitelman ja sen vuosikellon mukainen ympäristökasvatustoiminta. Hankkeen kesto on 1.6.-31.12.2015. 

Rokua Geopark ympäristökasvatushanke

Hankkeen tavoitteena on luoda Geopark-alueen ympäristö- ja luontokasvatussuunnitelma, joka vahvistaa ihmisten luontosuhdetta, tuo kestävän kehityksen näkyväksi osaksi alueen päiväkotien, koulujen ja matkailuyritysten arkea ja edistää alueen koulujen ja yritysten toimintaa. Kohderyhminä ovat alueen varhaiskasvatuksen yksiköt, peruskoulut ja lukiot sekä alueen matkailuyritykset ja niiden henkilökunta. 
 
Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.  

2015 Euroopan Geopark konferenssin markkinointihanke

Hankkeella toteutetaan Euroopan Geopark-verkoston vuoden 2015 konferenssiin liittyviä markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Konferenssi järjestetään 1.-6.9.2015 Rokua Geoparkissa ja Oulussa. Konferenssiin odotetaan yli 350 osallistujaa eri puolilta maailmaa.   


Historia:

Humanpolis- organisaation perustaminen on suoraa jatkoa vuosina 2000 - 2010 tehtyyn kehittämistyöhön, Humanpolis Rokua –kehittämisohjelma. Siihen kuului kaikkiaan seitsemän osahanketta, joissa rahoittajina toimivat kuntapuolella Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnat, Metsähallitus ja Rokuan Terveys ja Kuntouttamissäätiö. Muina rahoittajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun Lääninhallitus ( AVI), Euroopan Aluekehitysrahasto, Euroopan Sosiaalirahasto, Life Environment ja Euregio Karelia.