Show menuClose menu

Rokua Geopark

Koe Suomen luonto parhaimmillaan maailman pohjoisimmassa UNESCOn Geoparkissa! Rokua Geoparkin ainutlaatuisessa jääkauden muovaamassa ympäristössä on lukemattomia mahdollisuuksia luonnosta ja lomasta nauttimiseen.

SUOMI | ENGLISH | DEUTSCH | cn中文

Tekemistä

Majoitus

Käyntikohteet ja nähtävyydet

Tapahtumat

Kokous- ja juhlapalvelut

Ravintolat ja kahvilat

Myymälät

Muut palvelut

Opastuskeskus Suppa

Rokua Geopark?

Rokua Geopark on Suomen ainoa matkailualue, joka on saanut UNESCOn Geopark-statuksen. Lisäksi Rokua Geopark on pohjoisin koko maailman yli sadasta UNESCOn Geoparkista. UNESCO on Yhdistyneiden Kansakuntien järjestö, jonka Geopark-kohteeksi pääsevät ainoastaan kohteet, joilla on ainutlaatuinen geologinen perintö.

info_kuva.jpg

Jokaisella UNESCOn Geoparkilla on oma teemansa. Rokua Geoparkin teema on jääkausi. Jääkauden perintö yhdistyy Rokua Geopark -alueen erityislaatuiseen kallioperän kehityshistoriaan. Geologia on vaikuttanut monin tavoin myös alueen elollisen luonnon kehittymiseen ja asutuksen leviämiseen. Rokua Geopark onkin kiehtova kokonaisuus, jossa elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteet muodostavat arvokkaan, läpi vuosituhansien jatkuneen kertomuksen.

Rokua Geopark -alueen geologinen syntytarina on muovannut alueen maaperää ja ilmastoa myös lähiruoan tuotantoon sopivaksi. Geopark-alueella tuotetaankin nykyisin ainutlaatuista lähiruokaa, Geofoodia, joka on vahvasti sidoksissa alueen geologiseen perintöön. Ympäristö ja matkailu linkittyvät Geofood-tuotteissa siten saumattomasti toisiinsa.

Rokua Geopark koostuu kolmesta maisema-alueesta: Oulujokilaaksosta, Oulujärvestä sekä Rokuan harju- ja dyynialueesta. Ne muodostavat yhtenäisen yli 1300 km2 laajuisen aluekokonaisuuden. Alue alkaa Muhokselta, noin 20 km päässä Oulusta, ja jatkuu siitä noin 90 km päähän Oulujärvelle. Jääkauden perintö ja alueen kehityshistoria näkyy Rokua Geoparkin luonnossa esimerkiksi korkeina dyyneinä, syvinä suppina, laajoina suoalueina, upeina hiekkarantoina sekä valkean jäkälän peitossa olevina kangasmetsinä. Tutustu tarkemmin!

Lataa Rokua Geopark -mobiilisovellus:

app_store.png google_play.png